Polityka prywatności JR SERWIS 

Data ostatniej aktualizacji: [01/06/2023]

Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki zbieramy, używamy, ujawniamy i chronimy wszelkie informacje osobowe pozyskane od użytkowników naszej strony internetowej. Szanujemy Twoją prywatność i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby chronić Twoje dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami, aby lepiej zrozumieć, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

  1. Zbieranie informacji osobowych a) Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać pewne informacje osobowe, takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu itp., które podajesz dobrowolnie podczas rejestracji, wypełniania formularzy kontaktowych lub komunikowania się z nami. b) Możemy również zbierać pewne informacje techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, strony referencyjne i datę i godzinę odwiedzenia naszej strony. Te informacje są zbierane automatycznie za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
  2. Wykorzystywanie informacji a) Gromadzone informacje osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia usług, które oferujemy na naszej stronie internetowej, takich jak przetwarzanie zapytań, odpowiedzi na pytania, dostarczanie informacji na temat naszych produktów lub usług. b) Możemy używać informacji osobowych w celach marketingowych, takich jak przesyłanie newsletterów, informacji o promocjach, aktualizacji lub ofert specjalnych. Otrzymasz te wiadomości tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.
  3. Ochrona informacji osobowych a) Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić informacje osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. b) Używamy bezpiecznych protokołów komunikacyjnych (np. SSL) i monitorujemy nasze procedury w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych.
  4. Ujawnianie informacji a) Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy Twoich informacji osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jest to niezbędne do świadczenia usług na naszej stronie internetowej. b) Możemy ujawniać informacje osobowe osobom trzecim, takim jak dostawcy usług, którzy pomagają nam w zarządzaniu stroną internetową lub świadczeniu usług na naszą rzecz.  c) Możemy ujawniać informacje osobowe osobom trzecim, takim jak dostawcy usług, którzy pomagają nam w zarządzaniu stroną internetową lub świadczeniu usług na naszą rzecz, pod warunkiem, że zobowiązują się do zachowania poufności tych informacji i stosowania odpowiednich zabezpieczeń. d) W przypadku wymogu prawnego lub ochrony naszych praw, możemy również ujawnić informacje osobowe, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, egzekwowania naszych warunków użytkowania lub ochrony naszych praw, mienia lub bezpieczeństwa.
  1. Pliki cookie a) Nasza strona internetowa może używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia, które pomagają nam śledzić preferencje użytkowników, analizować zachowania na stronie oraz zbierać informacje demograficzne. b) Pliki cookie można wyłączyć lub skonfigurować w przeglądarce internetowej, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcje i usługi oferowane na naszej stronie.
  2. Łącza do innych stron Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności tych stron i zachęcamy do zapoznania się z ich odrębnymi politykami prywatności.
  3. Prawa użytkowników Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo żądać dostępu do swoich informacji osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.
  4. Zmiany w polityce prywatności Możemy okresowo aktualizować naszą politykę prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a data ostatniej aktualizacji zostanie ujawniona na samej górze. Zachęcamy do regularnego sprawdzania polityki prywatności w celu pozostania poinformowanym.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pomocą informacji podanych na stronie “Kontakt”.